เรียนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบ **อัพเดทวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
        เรียน สำนักงานจัดหางานจังหวัด
                        ทางศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ขอแจ้งว่าได้มีการปรับปรุงรายงานสรุปการรับเงินใบเสร็จเพิ่ม เติมโดยให้สามารถเลือกสำนักงานจัดหางานจังหวัด และสามารถเลือกช่วงวันที่รับเงินได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Log In